YAKIN DIDALAM IMAN (CHENG XIN 誠信)

Salam Kebajikan,

Tanggal 25 September 2019/Ba Yue 27, 2570 adalah hari peringatan Kelahiran Da Cheng Zhi Sheng Kongzi. Marilah kita baca Jing yang saya kutipkan dibawah berulang-ulang untuk bahan renungan dan penelusuran batin agar beroleh ketenangan dan pencerahan sehingga mampu menangkap makna kelahiran Nabi Agung Sepanjang Masa dengan mengejawantahkan ajaran dan keteladananNya dalam kehidupan sehari-hari. 

誠 信
Cheng Xin

莫 非 命 也,順 受 其 正。
Mo fei ming ye, shun shou qi zheng

萬 物 皆 備 於 我 矣 反 身 而 誠,樂 莫 大 焉。
Wan wu jie bei yu wo yi fan shen er cheng, Le mo da yan.

誠 者,天 之 道 也, 誠 之 者,人 之 道 也。
Cheng zhe, tian zhi dao ye, cheng zhi zhe, ren zhi dao ye.

誠 者 物 之 終 始,不 誠 無 物。君 子 誠 之 為 貴。
Cheng zhe wu zhi zhong shi, bu cheng wu wu. Jun zi cheng zhi wei gui.

盡 其 心 者, 知 其 性 也。知 其 性 則 知 天 矣。
Jin qi xin zhe, zhi qi xing ye. Zhi qi xing ze zhi tian ye.

存 其 心, 養 其 性, 所 於 事 天 也。
Cun qi xin, yang qi xing, suo yi shi tian ye.

殀 壽 不 貳 修 身 以 俟 之,所 以 立 命 也。
Yao shou bu er xiu shen yi si zhi , suo yi li ming ye.

仲 尼 初 述 堯 舜 憲 章 文 武, 
Zhong ni chu shu yao shun xian zhang wen wu, 

上 律 天 時 下 襲 水 土。 
shang lu tian shi xia xi shui tu。

辟 如 天 地 之 無 不 持 載,無 不 覆 懤,
pi ru tian di zhi wu bu chi zai, wu bu fu chou,

辟 如 四 時 之 錯,如 日 月 之 代 明。

Pi ru si shi zhi cuo, ru ri yue zhi dai ming. 

萬 物 並 育 而 不 相 害, 
Wan wu bing yu er bu xiang hai, 

道 並 行 而 不 相 悖, 
dao bing xing er bu xiang bei,

小徳 川 流,大 德 敦 化, 
Xiao de chuan liu, da de dun hua,

此 天 地 之 所 以 為 大 也。 
Ci tian di zhi suo yi wei da ye.

鬼 神 之 為 德,其 盛 矣乎
Gui shen zhi wei de, qi sheng yi hu.

視 之 而 弗 見,聼 之 而 弗 聞,體 物 而 不 可 遺。
Shi zhi er fu jian, ting zhi er fu wen, ti wu er bu ke yi.

使 天 下 之 人,齋 明 盛 服, 
Shi tian xia zhi ren, zhai ming sheng fu, 

以 承 祭 祀 洋 洋 乎, 
yi cheng ji si yang yang hu, 

如 在 其 上 如 在 其 左 右。
ru zai qi shang ru zai qi zuo you 

神 之 格 思 不可 度 思, 矧 可 於 射 思。
Shen zhi ge si bu ke du si , shen ke yu she si.

夫 微 之 顯,誠 之 不 可 揜, 如 此 夫。
Fu wei zhi xian, cheng zhi bu ke yan, ru ci fu.

上 天 之 載, 無 聲 無 臭,至 矣。
Shang tian zhi zai, wu sheng wu chou, zhi yi.

惟 德 動 天,咸 有 一 德。
Wei de dong tian, xian you yi de.

朝 聞 道,夕 死 可 矣。 
zhao wen dao, xi si ke yi.

欽哉
Qin zai

善哉 
Shan zaiYAKIN DI DALAM IMAN

Tiada sesuatu yang bukan karena Firman,
maka terimalah dengan taat di dalam kelurusan.
Berlaksa benda tersedia lengkap di dalam diri.
Kalau memeriksa diri ternyata penuh Iman,
sesungguhnya tiada kebahagiaan yang lebih besar dari ini.
Iman itulah Jalan Suci TIAN, berusaha beroleh iman,
itulah Jalan Suci manusia.
Iman itulah pangkal dan ujung segenap wujud,
tanpa iman suatu pun tiada.
Seorang Junzi memuliakan iman.
Yang benar-benar dapat menyelami Hati,
akan mengenal Watak Sejatinya;
yang mengenal Watak Sejatinya akan mengenal TIAN.
Menjaga Hati, merawat Watak Sejati,
demikianlah mengabdi kepada TIAN.
Tentang usia pendek atau panjang, jangan bimbangkan,
siaplah dengan membina diri.
Demikianlah menegakkan Firman.

Zhong Ni meneruskan ajaran Yao dan Shun,
mengembangkan ajaran Wen dan Wu;
di atas sesuai dengan peredaran alam semesta,
di bawah sesuai dengan air dan tanah.
Sebagai langit dan Bumi tiada sesuatu yang tidak didukung dan tiada sesuatu yang tidak diteduhi.
Sebagai empat musim saling berganti,
sebagai matahari dan bulan berseling memberi cahaya.
Berlaksa wujud terpelihara dengan tidak saling mencelakakan, Jalan Suci terlaksana dengan tiada yang saling bertentangan.
Kebajikan (Langit dan Bumi)
kecil, Dia sebagai air dan sungai mengalir;
besar, Dia membentuk dan melebur segala sesuatu.
Inilah yang menjadi kebesaran langit dan bumi.”

Sungguh Maha Besar Kebajikan
Tuhan Yang Maha Roh.
Dilihat tiada Nampak, didengar tiada terdengar,
namun tiap wujud tiada yang tanpa Dia.
Demikianlah menjadikan umat manusia di dunia berpuasa membersihkan hati dan mengenakan pakaian lengkap, sujud bersembahyang kepadaNya.
Sungguh Maha Besar Dia, terasakan di kanan-kiri kita.
Adapun kenyataan Tuhan Yang Maha Roh tidak boleh diperkirakan, lebih-lebih tidak dapat ditetapkan.
Maka sungguhlah sifatNya yang halus itu, tidak dapat disembunyikan dari Iman kita; demikianlah Dia.
Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Tinggi dan Pendukung semua itu tiada suara dan tiada bau.
Demikianlah KesempurnaanNya.

Hanya Kebajikan berkenan dihadapan TIAN,
Sungguh miliki yang satu itu … Kebajikan!
Pagi hari mendengar Jalan Suci,
sore hari mati pun ikhlas.
Dipermuliakanlah!
Shanzai.
Sumber: Hidup Bahagia dalam Jalan Suci Tian. Gerbang Kebajikan Ru. 林孔昇 2010.

Postingan populer dari blog ini

HAID BOLEHKAH BERSEMBAHYANG?

NABI DALAM AGAMA RU-KHONGHUCU

MEMASUKKAN MUTIARA PADA JENAZAH